Język/Language: POL ENG
O SPÓŁCE

Krótka historia powstania Spółki

Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. została powołana w dniu 20.03.2006 r. (akt notarialny z dnia 20.03.2006r. Repertorium A nr 1592/2006). Kapitał zakładowy Spółki wynosił 50 000,00 zł i dzielił się na 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Wspólnikami Spółki zostali:
  • - Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska z siedzibą w Szczecinie, które objęło 11 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 11.000,00 zł;
  • - Port Handlowy Świnoujście Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, który objął 39 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 39.000,00 zł.
W dniu 12.03.2007r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zgodnie z Aktem Notarialnym (Repetytorium A nr 1697/2007) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. do kwoty 4 547 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 4 497 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy. P.P. Żegluga Szczecińska objęła 4 397 udziałów i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci rzeczy ruchomych (barki, pchacze, maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania oraz pojazdy samochodowe). Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. objął 100 udziałów na łączną kwotę 100 000,00 zł i pokrył je gotówką. W wyniku powyższej zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4 547 000,00 zł.
background