Kim jesteśmy?

Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. jest firmą, której podstawową działalnością jest śródlądowy i przybrzeżny transport wodny na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto Spółka świadczy usługi holowania i składowania ładunków na barkach oraz wynajem środków transportu wodnego.

Najważniejsze liczby

0
lat na rynku

Co robimy?

Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Wykonuje transport wodny, przybrzeżny i sródlądowy:

Ładunków masowych

Ładunków ciężkich i ponadgabarytowych

Kontenerów i odpadów

Dodatkowo Port Żegluga Szczecińska świadczy:

Usługi trasportowe i holownicze w budownictwie wodnym

Usługi magazynowania i przechowywania towarów na barkach

Działalność wspomagająca transport

Wynajem środków transportu wodnego

Usługi remontowe

Zapraszamy do współpracy

Spółki Grupy Kapitałowej