Co robimy?

CO ROBIMY?

Transport wodny przybrzeżny i śródlądowy ładunków masowych

Przewóz ładunków masowych barkami (węgiel, ruda żelaza, fosforyty, piasek, nawozy sztuczne, produkty zbożowe i inne) w żegludze osłoniętej oraz na drogach śródlądowych.

Dodatkowo transport barkowy ładunków drobnicowych i kontenerów w rejonach żeglugi oraz składowanie, magazynowanie ładunków na barkach.

Transport barkowy ładunków, które ze względu na ciężar lub rozmiary nie mogą być przewożone transportem drogowym czy kolejowym, w obrębie portów dostępnych dla naszych jednostek pływających.

CO ROBIMY?

Transport wodny przybrzeżny śródlądowy ładunków ciężkich i ponadgabarytowych

CO ROBIMY?

Usługi transportowe i holownicze w budownictwie wodnym

Przewóz ładunków masowych i drobnicowych barkami (piasek, kamień hydrotechniczny, konstrukcyjne wyroby stalowe i betonowe oraz inne materiały wykorzystywane w budownictwie hydrotechnicznym).

Usługi holownicze, obsługa barek i pontonów wyposażonych w maszyny budowlane, transport sprzętu budowlanego w miejsca realizacji oraz transport innych jednostek specjalistycznych wykorzystywanych w budownictwie wodnym.